Szolgálattevők

Lelkészeink

Nt. Vass Zoltán

 

1994-től a gyülekezet lelkipásztora. Kolozsváron az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben és Szebenben a Németajkú Evangélikus Teológián végezte lelkészképesítő tanulmányáit. Lelkészi szolgálatát az Arad megyei Bélzerind község gyülekezetében kezdte. Nyolc évig a Bihar megyei Pusztaújlak (Körösújlak) egyházközségben szolgált. 1987-ben az Egyesült Államokban a Princeton-i Teologián szerzett Teológiai Mesteri Fokozatot (ThM) és folytatott doktori tanulmányokat. New Yorkban három évi képzést követően Korházi Lelkész (Chaplain) minősítést kapott. Közben társlelkészként szolgált a New York-i 82. utcai és a 69. utcai Református Gyülekezetekben. 1991-ben a Hollywood-i Református egyház lelkipásztorának választották. Három feledhetetlen, szolgálatban gazdag évet töltött e Los Angeles-i gyülekezetben családjával (felesége Jozefina és fiuk Gergely) és itt született második gyermekük Viktória.  A Torontó-i Első Magyar Református Egyház 1994 februárjában választotta meg lelkipásztorának és áprilisban, közvetlen húsvét után kezdte meg szolgálatát. Hitbeli meggyőződése:"...hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, ...akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte..." (Pál levele a rómaiakhoz 8, 28-29)

Nt. Peleskey Miklós Péter

 

Peleskey Miklós Péter ösztöndíjas lelkész 1986-ban, Debrecenben született. Keresztyén családban nőtt fel, ahol a református hit és identitás, a gyülekezethez tartozás természetes. A lelkész szakot a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végezte. Tanulmányi évei alatt sokat foglalkozott a teológia és a természettudomány kapcsolatával. 2012-ben szentelték lelkésszé. A lelkészszenteléskor kapott bíztató áldást élete vezérigéjének tekinti: „Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” (Ézs 58,11) Első szolgálati helye a Washingtoni Magyar Református Gyülekezet volt, ahol ösztöndíjasként másfél év lelkészi szolgálat mellett továbbfolytatta tanulmányait a Wesley egyetemen.  A következő három évben a debreceni teológia doktori programjában vett részt, ahol a kutatás mellett tudományos konferenciák szervezésével is foglalkozott. Majd két évig az egyetem tanulmányi osztályán dolgozott. A zene szeretete az Istennek való szolgálat jegyében gyermekkorától elkíséri, mikor kántorként, kórustagként, máskor zenei koncert szervezőjeként, vagy épp kórusvezetőként szolgál. Isten iránti hálával kezdte meg ösztöndíjas lelkészként szolgálatát gyülekezetünkben 2019. novemberében.

Kántor

Vasadi Rubina

 

2001-től a gyülekezet tagja, 2014-től a kántori szolgálatot látja el. Nagy öröm számára vasárnapról vasárnapra a gyülekezet közösségével együtt imádkozni akár szavakkal, akár énekkel. "De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged." (Zsoltárok 5,8)

© 2019 by Torontói Első Magyar Református Egyház

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now