top of page

Szolgálattevők

AZ EGYHÁZ LELKIPÁSZTORA

kep - Nt. Vass Zoltan palasttal es bibli
Rubina.jpg
Nt. Vass Zoltán

 

1994-től a gyülekezet lelkipásztora. Kolozsváron az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben és Szebenben a Németajkú Evangélikus Teológián végezte lelkészképesítő tanulmányáit. Lelkészi szolgálatát az Arad megyei Bélzerind község gyülekezetében kezdte. Nyolc évig a Bihar megyei Pusztaújlak (Körösújlak) egyházközségben szolgált. 1987-ben az Egyesült Államokban a Princeton-i Teologián szerzett Teológiai Mesteri Fokozatot (ThM) és folytatott doktori tanulmányokat. New Yorkban három évi képzést követően Korházi Lelkész (Chaplain) minősítést kapott. Közben társlelkészként szolgált a New York-i 82. utcai és a 69. utcai Református Gyülekezetekben. 1991-ben a Hollywood-i Református egyház lelkipásztorának választották. Három feledhetetlen, szolgálatban gazdag évet töltött e Los Angeles-i gyülekezetben családjával (felesége Jozefina és fiuk Gergely) és itt született második gyermekük Viktória.  A Torontó-i Első Magyar Református Egyház 1994 februárjában választotta meg lelkipásztorának és áprilisban, közvetlen húsvét után kezdte meg szolgálatát. Hitbeli meggyőződése:"...hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, ...akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte..." (Pál levele a rómaiakhoz 8, 28-29)

KÁNTOR

Vasadi Rubina

 

2011-től a gyülekezet tagja, 2014-től a kántori szolgálatot látja el. Nagy öröm számára vasárnapról vasárnapra a gyülekezet közösségével együtt imádkozni akár szavakkal, akár énekkel. "De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged." (Zsoltárok 5,8)

bottom of page