top of page

Keresztelés

isten03.jpg
A keresztség sákramentum, amelyet egyházunk a missziói parancs értelmében szolgáltat ki. A keresztség nincs korhoz kötve, mert az Isten népéhez tartoznak a kisgyermekek is, de gyermekkeresztség esetén a szülőknek fogadalmat kell tenni, hogy gyermeküket legjobb igyekezetük szerint hitben nevelik és neveltetik. A keresztelést megelőzi egy felkészítő beszélgetés.
bottom of page